Rady a tipy, 12. 7. 2020

Foto: Shutterstock

Zvířata do zemědělství bezpochyby patří. Jedná se tedy především o chov hospodářských zvířat v rámci zemědělské produkce. Mnoho lidí, včetně samotných zemědělců, však zapomíná na ostatní zvířata ve volné přírodě.

Přidat na Seznam.cz

Už vám nic neunikne!
Přidejte si web na hlavní stránku Seznam.cz.

Boj o život

Víte, co se děje ve vysoké trávě na loukách? Žije tam mnoho živočichů. A nejen tam, i v polích se nachází stovky zvířat, které zde mají své útočiště. Tomu bohužel mnohdy nepřipadá velká pozornost a zvířatům hrozí velké nebezpečí, zvláště v období sečení a sklizně.

Sklizně a seče přitom probíhají zejména v jarních a letních měsících, kdy se v přírodě pohybuje mnoho nových přírůstků. Vysoká tráva se tak stává bezpečným úkrytem pro mláďata všech druhů do té doby, dokud nepřijede zemědělský stroj a nezačne pracovat. V tu chvíli jde malým srnčatům, zajíčkům i ptactvu doslova o život. Jak jim pomoci?

Spolupráce s myslivci a zemědělci

Nejdůležitější je dostat tuto problematiku do povědomí širokého okolí. Každý se totiž může zapojit jako dobrovolník a pomáhat myslivcům a zemědělcům zvířata ochránit. Pokud se ovšem ani jeden orgán do této činnosti nezapojuje a dojde k pochybení, nenahlášení seče nebo zranění či usmrcení zvířete, je na místě ohlásit tyto skutečnosti správnímu orgánu.

Pokud ovšem funguje vše tak, jak má, myslivci i zemědělci jistě ocení vaši pomoc, jelikož kontrola luk a polí před sečí či sklizní je velice náročná, zvláště pak v malém počtu osob.

Plašení zvěře

Ve spolupráci se zemědělcem nebo uživatelem honitby (či s jejich souhlasem) můžete pomoci plašit zvěř na místech, kde se chystá sečení. To se realizuje zejména v den sečení a spočívá to v systematickém procházení pozemku, zvukovém plašení nebo zanechávání pachových stop. Pachové stopy lze rozmisťovat na místo sečení i několik dní předem. Můžete s sebou přitom vzít i svého pejska, který by ovšem měl být na vodítku, aby mláďatům nijak neublížil.

Vynášení mláďat

Plašení efektivně varuje matky zvířat, aby svá mláďata přemístily na jiné, bezpečnější místo. Pokud se tak nestane, zůstanou malá srnčata, zajíčci i ptačí mláďata skrčená na jednom místě. Čas je neúprosný, a tak je na nás, abychom pod vedením oprávněné osoby mláďata vlastnoručně vynesli pryč z nebezpečného prostoru. Při tomto úkonu je však nutné myslet na to, že lidský pach by mohl způsobit, že se matka mláděte již neujme. Proto je nutné mít gumové rukavice a ideálně zvíře chytit přes vrstvu natrhané trávy.

Nalezené neštěstí

Pokud jste na louce narazily uhynulé zvíře, u kterého je zřetelné, že nepřežilo sečení, jeho tělo nikam neodklízejte. U mláděte by hrozilo, že jej matka bude zoufale hledat několik dní bez úspěchu. Raději informujte místní orgán státní správy a nahlaste nález mysliveckému spolku.

Živé zmatené mládě, které zoufale volá svou matku a delší dobu ji nenachází, potřebuje odbornou pomoc. Zavolejte tedy záchrannou stanici zvířat, která se o něj postará.

Autor článku: Andrea Veselá