pudl

Toy pudl je velká osobnost v malém těle

3. 1. 2021

Královský pudl je ztělesnění elegance i chytrý mazel

6. 11. 2020