senior

Proč se nebát adoptovat psího seniora

23. 3. 2021