Zajímavosti, 2. 3. 2023

Foto: Shutterstock

Zvířata pomáhají člověku již od pradávna, a to nejen jako zdroj mléka či masa, ale také jako pracovní síla a parťák do nepohody. Kde všude byla zvířata člověku nápomocná?

Přidat na Seznam.cz

Už vám nic neunikne!
Přidejte si web na hlavní stránku Seznam.cz.

Důlní poníci

Poníci jsou v dnešní době považováni za mazlíčky na úrovni a ztělesnění holčičích přání a snů. Vždy tomu tak ale nebylo. V 19. a 20. století byli poníci využíváni v dolech, a to zejména díky jejich malému vzrůstu a velké síle. Tito pracanti v dolech tahali vozíky plné uhlí a zastávali tak práci za několik lidí. Nejčastějším plemenem, které se k tomuto účelu využívalo, byl shetlandský pony, který má robustní a silnou kostru a zároveň mírnou, přátelskou povahu. Poníci byli povětšinou v dolech nepřetržitě, měli v podzemí i stáje, a to hlavně z toho důvodu, aby byli zvyklí na temné a hlučné prostředí. Každého poníka vodil jeden a ten samý pracovník, a tak se z nich často stávali nerozluční partneři, kteří společně čelí nelehkému životu.

Chlupáč na lovu

Naši milovaní čtyřnozí miláčci bývávali nepostradatelnými pomocníky při lovu zvěře. Psi uměli dokonale vystopovat kořist, hnát ji nebo úlovek přinést. Někteří psíci to samozřejmě umí dodnes, ovšem už se nejedná o zisk potravy ani pomoc člověku v boji o přežití, nýbrž jde jen o zájmovou činnost. V některých zemích však lidé a psi společně stále loví.

Zvíře katem

K popravování odsouzených byla opravdu využívána zvířata, a to nejrůznějšími způsoby v závislosti na tamější kultuře, území i období. Trest smrti byl poměrně častým rozsudkem a samotná poprava byla zároveň i kulturním vyžitím pro občany. Roli kata zastávaly nejen velké šelmy, jako tygři a pumy, ale také psi, koně, krysy a dokonce i hmyz. Je až k neuvěření, kolik způsobů usmrcení zvířetem byl člověk schopen vymyslet. Zvířata přitom sama trpěla, často byla týraná a podvyživená.

Živý pohon

Uhánět v sedle nebo v dostavníku do vedlejšího města, to je scénář jako z divokého západu. Zvířata byla donedávna velice hojně využívána jako dopravní prostředky. Buďto se jednalo o rychlou přepravu osob, nebo náročné dopravení těžkého nákladu. Kromě koní takto pomáhali i oslové, tuři, někde velbloudi či sloni. Pokud měla zvířata dobré podmínky k životu, jednalo se o ideální soužití a využití síly, rychlosti nebo vytrvalosti těchto tvorů.

Autor článku: Aneta Hladíková